2 Ekim , 5. Say─▒ , 2 S├1/4tun

Harekât-ı Milliye En Muazzam Hareket-i Medeniyyedir

.Hayat-─▒ milel ,edvar-─▒ kadim-i be┼čeriyete (uluslar─▒n hayat─▒ ,insanl─▒─č─▒n eski devirlerine ) ait hurafet-i tarihiye (tarihi s├Âylentiler) dahi dahil oldu─ču halde en mevsuk (inan─▒l─▒r) senetlere müstenit vekayi (dayanan olaylar) aras─▒nda g├Âr├1/4len kesretli (bol) misaller dahi müstetbi (kendisine uyulan) bir tak─▒m kanunlara tabidir. Bunlar─▒n en m├1/4him ve esasl─▒s─▒ milletlerin hakk-─▒ beka ve devam─▒na kâfil olan (uluslar─▒n kal─▒c─▒l─▒─č─▒n─▒ ve s├1/4reklili─čini g├1/4vence alt─▒na alan) harp ve k─▒yam kavanileridir ( sava┼č ve isyan kanunlar─▒d─▒r).

Bir tecav├1/4z-i hariciyeye kar┼č─▒ indeliktiza (gerekti─činde) silaha sar─▒l─▒p mukabele g├Âstermeyen cemiyetlerin izmihlâle (yok olmaya-bozguna) u─črad─▒klar─▒n─▒ ve dahilde imha-y─▒ hak ve icra-y─▒ istibdat (hakk─▒ yok eden ve bask─▒ y├Ânetimi uygulayan) bir kuvvet aleyhinde, hasb-el icap (durum dolay─▒siyle) k─▒yam etmeyen milletlerinde zaaf, meskenet (acizlik -miskinlik) i├žinde bo─čulup mahv olduklar─▒n─▒ tarih ve tecr├1/4beler ispat etmektedir.

Bütün terakkiyat-─▒ insaniye (insanl─▒─č─▒n geli┼čimi) ve medeniyyenin saik ve amili (sevkedeni-y├Ânelteni ve yap─▒c─▒s─▒) bunlard─▒r. Harb ve k─▒yam (ba┼čkald─▒r─▒) etmek hasletlerinden mahrum akvam ve milel, mahkûm-u ufunet, melül, mahzun ve tedenniye revad─▒r (├Âzelliklerinden yoksun olan kavim ve milletler ├ž├1/4r├1/4meye b─▒kk─▒nl─▒─ča, h├1/4zne ve a┼ča─č─▒lanmaya lay─▒kt─▒r).

Her asr─▒ tarihi binlerce harp ile k─▒yam vakayii kaydeder (sava┼č ve isyan olaylar─▒ vard─▒r) Lakin bu k─▒yamlar─▒n m├1/4sbet bir netice vermesi icab-─▒ ahval ve ilca-y─▒ ihtiya├ždan m├1/4nbais ve tek├óm├1/4l├1/4 bir hedefe ma'tuf olmalar─▒na v├óbestedir (durumun gere─či ve gereksinimlerin zorlamas─▒ndan ileri gelmelerine ve geli┼čimlerinin bir amaca d├Ân├1/4k olmalar─▒na ba─čl─▒d─▒r). Kalde, Asur, Bizans, End├1/4l├1/4s, ─░sko├ž gibi milletler zul├1/4m ve istibdada kar┼č─▒ k─▒yam etmedikleri i├žin yok olduklar─▒ gibi anas─▒r-─▒ haz─▒rada (mevcut unsurlar / milletlerde) da bu kabiliyeti gösteremeyip hal-i i├žtimaiyesi itibariyle b├Âyle bir akibete u─čramak ├1/4zere olan baz─▒ milletler vard─▒r ki, onbir sene evvel bizi de bunlar meyan─▒nda ta'dad ederler idi (aras─▒nda sayarlard─▒)

Fakat Türkiye , aleyhindeki bu hükme muhâlif olarak (kar┼č─▒ ├ž─▒karak) hal-i tabiiyede bir cemiyetin haiz olmas─▒ icabeden ( do─čal durumda bir toplumda bulunmas─▒ gereken) kudret ve istidad─▒ en ziyade 1334 senesinde izhara muvaffak olmu┼čtu ( g├Âstermeyi ba┼čarm─▒┼čt─▒).

Dahilde g├Ârd├1/4─č├1/4 su-i idareye (k├Ât├1/4 y├Ânetime) ve hari├žten u─črad─▒─č─▒ tazyik ve su-i kastlere ( bask─▒ ve k├Ât├1/4 niyetlere) , mensub-u milletin (milleti olu┼čturanlar─▒n) hen├1/4z tam bir te┼čekk├1/4le mazhar olamamas─▒ infiham ederek ( ├Ârg├1/4tlenmeye sahip olamamas─▒ eklenerek) korkun├ž bir vartaya (belaya) d├1/4┼čt├1/4.....

Bu g├1/4n m├1/4┼čahidi oldu─čumuz hal ├Ânce Rumeli'de üç vilâyeti tehlikeye koyan itilaftan (g├Âr├1/4┼čme /uyu┼čmalardan) daha meÔÇ(tm)┼čur (bilin├žli) daha vicdani ve samimi bir vak─▒ad─▒r. ┼×u farkla ki o zaman millet yaln─▒z âmil (yapan), bugün hem âmil (yapan)ve hem hakimdir.(karar verendir).

Bunun delili, bu g├1/4nk├1/4 Harek├ót-─▒ Milliyenin k├Ât├1/4l├1/4k,tahrik, tahvif, tazyik (k─▒┼čk─▒rtma, korkutma,zorlama) gibi vesaitin (ara├žlar─▒n/nedenlerin) eseri olmay─▒p, yaln─▒z M├1/4sl├1/4man anas─▒r─▒n vatan─▒n inhisam─▒ (par├žalanmas─▒) , devletin zayi-i istiklâli (ba─č─▒ms─▒zl─▒─č─▒n─▒ kaybetme) tehlikesi kar┼č─▒s─▒nda hissetti─či umumi elem ve heyecandan has─▒l olmu┼č olmas─▒d─▒r.

FiÔÇ(tm)l-hakika, menafi-i hissiyelerini (ger├žekte menfaat duygular─▒n─▒) mukaddes hislere tercih edip halk tabakas─▒na mensup olmayan bir kuvve-i resmiye ile bunlar─▒n tesir-i hamiyelerinden (koruyucu etkilerinden) istifade eden tamahkar ve hissiyat-─▒ iÔÇ(tm)tisar ile m├1/4tereddi bir ekâliyet-i kâlile zümre haricinde ( zora gelme duygusu ile soysuzla┼čm─▒┼č, yok say─▒lacak kadar az bir kitle d─▒┼č─▒nda) b├1/4t├1/4n millet ve memleket AnadoluÔÇ(tm)nun sinesinden, ve verilen bir i┼čaret ├1/4zerine fevc fevc (b├Âl├1/4k b├Âl├1/4k) ,kitle kitle k─▒yam etmi┼č, her fert ayn─▒ his ve emelin sevk-i tabiisiyle (i├ž g├1/4d├1/4s├1/4yle) birle┼čmi┼čtir.

─░┼čte Harek├ót-─▒ Milliye bu g├1/4n├1/4n en b├1/4y├1/4k meselesi olan tamamiyet-i mülkiyeyi ve istiklâl-i milliyeyi muhafaza (Vatan─▒n b├1/4t├1/4nl├1/4─č├1/4n├1/4 ve ulusun ba─č─▒ms─▒zl─▒─č─▒n─▒ korumak) i├žin b├1/4t├1/4n milletin azm ve iman─▒ndan do─čdu.

Bu k─▒yam ,yaln─▒z hamiyetsiz (vatan sevgisi olmayan) bir heyet-i h├1/4k├╗meti, kem├ól-i inatla ta┼č─▒yamad─▒─č─▒ mevki-i iktidardan iskat etmek (d├1/4┼č├1/4rmek) de─čil, tayin-i mukadderat-─▒ memlekette (memleketin kaderinin tayininde ) irade-i milliyeyi hakim ve milleti ├ómil k─▒lmak ve ┼ču anda hari├žden de mevcudiyetimize kar┼č─▒ irtikab olunacak (haks─▒z olarak yap─▒lacak) tecav├1/4z ve taarruzlar─▒ redd ve ibtal (geri ├ževirip ve bo┼ča ├ž─▒karmak) ve ebediyyen hakimiyet-i umumiyeyi teÔÇ(tm)min eylemek gibi ├1/4├ž cepheli bir sahnede m├1/4cadeleyi g├Âze ald─▒rm─▒┼č olmakla tarih-i cihan─▒n bir mislini (benzerini) daha kayd etmedi─či en azametli bir harekettir.

Hareketin azameti ve bütün millet taraf─▒ndan hahi┼čle (istekle) kabul├1/4nden dolay─▒ haiz oldu─ču vesaiti, neticesinin tayin ve takdirinin fevkinde semere (meyve) verece─činin teb┼čir oldu─ču (m├1/4jdelendi─či) kadar, ilmi bir nazardan da medeniyet-i haz─▒ra kavanininin tarz-─▒ tatbik ve hars itibariyle (bilimsel g├Âr├1/4┼če g├Âre, var olan uygarl─▒k kurallar─▒n uygulama tarz─▒ ve k├1/4lt├1/4r y├Ân├1/4nden) ├ólem-i insaniyet i├žin ┼čayan-─▒ dikkat bir imtihan te┼čkil eder.

Osmanl─▒lar, ├1/4├ž bin seneden beri bir millet ve devlet elinde vahdet ve istikl├óle mazhar olamam─▒┼č ve en ┼čekl-i m├1/4stakirr iktisat edememi┼č (birli─če ve ba─č─▒ms─▒zl─▒─ča kavu┼čamam─▒┼č, s├1/4rekli bir ekonomisi olamam─▒┼č) olan Anadolu ├1/4zerinden devaml─▒ bir h├1/4k├╗met, kuvvetli bir devlet ......b─▒rakarak ve milleti ┼×ayi ve m├1/4nte┼čir bir lisan il ve hususi bir medeniyet tesisi ile T├1/4rkl├1/4─č├1/4 icadetti. Yedi as─▒r Osmanl─▒lar elinde ve ondan evvel Be┼č as─▒r di─čer T├1/4rklerin istilas─▒ alt─▒nda tamam─▒ On iki as─▒r evvel ba┼člayan bir hadise-i içtimaiyenin neticesi (toplumsal olaylar─▒n sonucu) olan ┼ču te┼čekk├1/4l├1/4, ─░zmir'i Yunanl─▒lar─▒n, Kilikya'y─▒ Frans─▒zlar─▒n, Antalya'y─▒ ─░talyanlar─▒n, K├1/4rdistan'─▒ Ermenilerin, Bosna'y─▒ Rumlar─▒n, ─░stanbul'u levantenlerin idaresine terk suret-i esas─▒ndan ihlal (b─▒rak─▒lma ┼čeklini bozmak) ve eski ─▒rk ve lisan─▒na , te┼čdit ve tazizet h├ólini iade eylemek ve muhafaza-i ─░stikl├ól ( ─▒rk ve diline, g├1/4├žl├1/4 ve y├1/4celi─čini vermek ve ba─č─▒ms─▒zl─▒─č─▒n─▒ korumak) i├žin d├Ârt senede nufus-u umumiyesinin d├Ârtte birini feda eden T├1/4rk milletinin bakiyesini de manda nam─▒ alt─▒nda ─░ngilizlerin esaretine u─čratmak yaln─▒z insani ve medeni bir zul├1/4m ve vah┼čet de─čil, ilim ve tabiata kar┼č─▒ irtik├ób olunmu┼č (i┼členmi┼č) bir cinayettir.

Halbuki ilim ve medeniyet , Asya-y─▒ Sagir de taazzuv eden vahdet-i millinin (K├1/4├ž├1/4k Asya'da ├Ârg├1/4tlenen milli birli─čin) ve teess├1/4s eden ┼čekl-i medeniyetin muhafazas─▒n─▒ icab─▒n─▒ ve bunun i├žin g├Âsterilecek mukavemeti ve bu mukavemete müzaharat edenleri (arka ├ž─▒kanlar─▒-koruyanlar─▒) ebediyyen tebcil eder (yüceltir).

Akeb-i mütarekede (m├1/4tarekenin arkas─▒ndan) u─črad─▒─č─▒m─▒z yeÔÇ(tm)s ve nevmid (elem ve ümitsizlik) içinde bir inkisam ve izmihlal -i külli ( b├Âl├1/4nme ve tamamen yok olma) korkusu ile k─▒vran─▒rken meydana ├ž─▒kan manda meselesi , bug├1/4n iktisab-─▒ ┼čuur ( bilin├žlenen )ve vahdet eden ( bilin├žlenen ve birlik olan) T├1/4rk├1/4n ve bu h├óli g├Âren ├ólem-i medeniyetin nazar─▒nda ehemmiyetini zayi eylemi┼čtir (├Ânemini kaybetmi┼čtir).

Sakin ve mekin ( yerinde oturup) duran milletimiz, son hareketiyle senelerden beri hedef oldu─ču b├1/4htanlardan bir saatte kurtuldu. Acaba cihan -─▒ medeniyet (uygar d├1/4nya) anl─▒yor mu ki T├1/4rk milleti teâli ve terakki (yükselme ve ilerleme) etmek için " manda" ya de─čil bir par├ža sulha ,bir par├ža s├1/4kuta muhta├žt─▒r.

T├1/4rk k├Âyl├1/4leri ├žal─▒┼čkand─▒r. T├1/4rk genci zekidir, T├1/4rk topra─č─▒ Feyyazd─▒r .

T├1/4rk devleti dili diline , dini dinine uymayan milletleri, hari├žten tahrik ve te┼čvik edildikler halde m├1/4savi hak-bah┼č ederek (e┼čit hak vererek) as─▒rlarca idare ve mazhar-─▒ adalet etmi┼čtir (adil davranm─▒┼čt─▒r).

Binaenaleyh Türk devleti m├1/4berrad─▒r ( aklanm─▒┼čt─▒r / temizdir)

T├1/4rk milleti bu g├1/4nk├1/4 harek├ót─▒ ile isbat-─▒ r├1/4┼čt etmi┼čtir (olgunlu─čunu kan─▒tlam─▒┼čt─▒r). T├1/4rkler sa─čd─▒r ve medenidir ve ya┼čayacak ve, y├1/4kselecek ve pek ziyade y├1/4kselecektir.

19 Ekim ,8. Say─▒ , 1. Sayfa ,

Temps (Fransız) Gazetesi ve Harekât-ı Milliye

Memleketimizin par├žalanmas─▒ndan ve devletimizin ink─▒raz─▒ndan (yok olmas─▒ndan ) birer menfaat-i hariciye veya dahiliye bekleyenler, vatan─▒n hal├ós─▒na matuf (kurtulu┼čuna d├Ân├1/4k) olan ve milletin ruh-u ma'dunundan (ezilmi┼č ruhundan) do─čan Harek├ót-─▒ Milliyemizi, ┼čimdiye kadar iki suretle lekeleyerek cihan efk├ór-─▒ umumiyesi muvacehesinde (Dünya kamu oyu önünde) son ├1/4mid-i necat─▒m─▒z─▒n (kurtulu┼č ├1/4midimizin) iflas─▒n─▒ izhar etmek (g├Âstermek/ a├ž─▒─ča ├ž─▒karmak) istemi┼člerdi. Milletin galeyan-─▒ me┼čruas─▒na (hakl─▒ k─▒zg─▒nl─▒─č─▒na /co┼čkusuna/kaynamas─▒na) s├1/4r├1/4lmek istenilen bu lekelerin bir neticesi ÔÇť ─░ttihat├ž─▒l─▒kÔÇŁ isnad─▒ (iftiras─▒ / su├žlamas─▒) ┼čeklinde tecelli ediyor ve di─čeri de Harek├ót-─▒ Milliyemizi ÔÇť Bol┼čeviklikÔÇŁ tarz─▒nda g├Âstermek istiyordu !

Fakat millet,bidayetten (ba┼člang─▒c─▒ndan) bu g├1/4ne kadar hi├ž bir dakika ak─▒l ve itid├ól esasat─▒ndan ( ├Âl├ž├1/4l├1/4l├1/4k / ─▒l─▒ml─▒l─▒k esaslar─▒ndan ) ayr─▒lmayarak b├1/4t├1/4n bu iftiralar─▒ maddeten tekzib etmi┼č (yalanlam─▒┼č /bo┼ča ├ž─▒karm─▒┼č) ve hatta hakikatin bu merkezde oldu─čunu ecnebiler bile tasdik ederek milletin s├1/4k├╗n ve intizam-─▒ necibesine (soylu düzenine) hürmeten SamsunÔÇ(tm)la Merzifon'u tahliye etmi┼člerdir. Bununla beraber Harek├ót-─▒ Milliyenin nezih ve kudsiyetini (temiz/saf ve kutsall─▒─č─▒n─▒) l├1/4zumundan fazla bir sarahat (a├ž─▒kl─▒k) ile ispat eden bu delâile (kan─▒tlara) ra─čmen bir tak─▒m menafi-i hissiyane (├ž─▒kar hissi ) i├žerisinde hal├ó eski basma kal─▒p iftiralar─▒ndan vaz ge├žemiyorlar.

Gazetemiz, Padi┼čah─▒m─▒z efendimiz Hazretlerinin , s├1/4r├1/4lmek istenen bu lekeleri ne ┼čahane bir lisan-─▒ hamiyetle red ederek Harek├ót-─▒ Milliyenin munhas─▒ran esbab-─▒ milliyeden m├1/4tevellid oldu─čunu (├Âzellikle /sadece ulusal nedenlerden do─čdu─čunu / meydana geldi─čini) beyanat-─▒ m├1/4kerrereleriye (birka├ž kez konu┼čmalar─▒nda) ilan buyurmu┼č olduklar─▒n─▒ ┼čimdiye kadar bir ka├ž kere teb┼čir etmi┼čti .(m├1/4jdelemi┼čti) Bu gün de Harek├ót-─▒ Milliyemizi ecnebilerin nas─▒l telakki ettiklerini (kabul ettiklerini/ sayd─▒klar─▒n─▒ / g├Ârd├1/4klerini) arz edece─čiz.

M├1/4tareke namenin imza g├1/4n├1/4nden beri lehimizde hi├žbir kelime yazmam─▒┼č ve bilakis her vesile ile aleyhimize ate┼č p├1/4sk├1/4rm├1/4┼č olan ÔÇťTempsÔÇŁ(Fransa) gazetesinin son posta ile gelen 10 Eyl├1/4l tarihli n├1/4shas─▒nda ÔÇťM├1/4ttefikler meclis-i ├ólisi ve ┼čark meselesiÔÇŁ ser levhal─▒ bir ba┼č makale vard─▒r. Son derece haiz-i ehemmiyet ( ├Ânem) ta┼č─▒yan ba┼č makalenin muhteviyat─▒ndan bahs etmeden evvel , herkes├že mal├╗m olan ┼ču noktay─▒ bir kere daha izhar etmek (göstermek) isteriz ki :"Temps" gazetesi Fransa hükûmetinin resmi-i vas─▒ta-i ne┼čr efk├ór─▒d─▒r (fikirlerini yay─▒nlad─▒─č─▒ resmi organ─▒d─▒r). Ve bu sebeple mesail-i mühimme (├Ânemli konular/meseleler) hakk─▒ndaki ba┼č makalesi hükûmetin tarz-─▒ tel├ókkisini ( anlay─▒┼č─▒n─▒ kabul edi┼č bi├žimini) g├Âsterir.

Binaenaleyh Clemenceau kabinesinin, Harek├ót-─▒ Milliyemizi nas─▒l tel├ókki etti─čini g├Âstermek i├žin bu ┼čayan-─▒ dikkat (dikkate de─čer) makalenin Anadolu ahv├ólinden bahs-i aksam─▒n─▒ (ilgili bölümünü) harfiyen atiye derc ediyoruz (a┼ča─č─▒ya al─▒yoruz)

"T├1/4rkiye de bir tak─▒m hadiseler vukuÔÇ(tm)a gelmektedir Bu hadisat─▒ tahfif etmek (hafife almak) veya bilmemek evhamlar─▒ tahfife (ku┼čkular─▒/kuruntular─▒ azaltmaya ) bir ├žare olamaz.

GarbÔÇ(tm)da ikide bir, ─░stanbulÔÇ(tm)da bir buhran-─▒ v├1/4kela (h├1/4k├╗met buhran─▒) zuhur etti─činden, AnadoluÔÇ(tm)da T├1/4rk ├žetelerinin dola┼čt─▒─č─▒ndan ve Ermenilerin de katliam edilmekten korktuklar─▒ndan bahs ediliyor ve bu ard─▒ arkas─▒ gelmez masallar ,yery├1/4z├1/4ne herhalde yeni bir ┼čey zuhur etmi┼č olmad─▒─č─▒ zan edilerek dalg─▒n bir kulakla dinleniyor

.Fakat hata da i┼čte bu noktadad─▒r. ├ç├1/4nk├1/4 yeni bir ┼čey vard─▒r. Mevsukiyetinden (inan─▒l─▒rl─▒─č─▒ndan) ┼č├1/4phe edilemeyecek bir tak─▒m istihbarat─▒m─▒za nazaran AnadoluÔÇ(tm)da te┼čekk├1/4l etmekte olan T├1/4rk kuvvetleri ne ├Âyle zan edildi─či gibi alel├óde ya─čmac─▒ ├žeteler ┼čeklini almakta ne de iptidai s├1/4r├1/4ler h├óline rücu etmektedir (dönmektedir) . Bil├ókis muktedir ve m├1/4tehass─▒s

(*) Temps: Fransa'da yay─▒nlanan gazeteler i├žerisinde en b├1/4y├1/4k, en ciddi ve ├Âzellikle diplomatik haberlerde tart─▒┼čmas─▒z en ├Ânde gelen gazetedir. Hissedarlar─▒ aras─▒nda pek ├žok Yunanl─▒ bulunmaktad─▒r.

rüesa (g├1/4├žl├1/4 ve uzman komutanlar) idaresinde, hissi ve milli bir program mucibince te┼čekk├1/4l etmi┼člerdir.

Meclis-i âli bunu böyle anlamadan Türk murahhaslar─▒n─▒ ─░stanbulÔÇ(tm)a iade etti . ─░zmirÔÇ(tm)e Yunan k─▒taat─▒n─▒n ihrac─▒na (├ž─▒kar─▒lmas─▒na) m├1/4saade etti. T├1/4rkiyeÔÇ(tm)nin taksimi esas─▒n─▒ nazar-─▒ itibare ald─▒ (T├1/4rkiye'nin b├Âl├1/4nmesi esas─▒n─▒ benimsedi) .H├1/4lasa g├1/4ya d├1/4nyada T├1/4rklere bir vahdet-i milliye hissi ve bu vahdeti müdafaa vazifesi telkin edebilecek hiç bir kuvve-i maneviye (manevi g├1/4├ž) yokmu┼č gibi hareket etti. Halbuki nihayet bu kuvvet de tezahür ediyordu (g├Âr├1/4n├1/4yordu / beliriyordu). Ve yeni vaziyetin hususiyeti de i┼čte bu mahiyette idi. M├1/4ttefiklerin siyaseti , Türklerin hissiyat-─▒ diniye ve vataniyelerini tahrik etmi┼č (din ve vatan duygular─▒n─▒ k├Âr├1/4klemi┼č) ve bu suretle Sivas ve Erzurum hav├ólisinde kuvvetli bir te┼čkil├ót-─▒ askeriye v├1/4cuda gelmi┼čtir.

Fazla olarak ,Ayd─▒n vil├óyetinde taha┼č┼čud etmi┼č (y─▒─č─▒lm─▒┼č/birikmi┼č)olan Kuva-y─▒ Milliyenin ┼×arki Anadolu kuvvetleriyle her noktada itilaf ederek (uyu┼čarak/anla┼čarak) irtibat-─▒ daimi (s├1/4rekli ba─člant─▒) h├ólinde bulundu─ču da rivayet ediliyor. Ve bu suretle bu milli ordunun b├1/4t├1/4n c├1/4z-├1/4 tamlar─▒ (bütünü tamamlayan parçalar─▒) ayn─▒ idare alt─▒nda bulunuyor .Hatta T├1/4rklerle beraber Araplar aras─▒nda da b├Âyle m├1/4nasebet teess├1/4s etmi┼čtir (olu┼čmu┼čtur).

E─čer yan─▒lm─▒yorsak, ge├ženlerde MekkeÔÇ(tm)yi almas─▒na ramak kalm─▒┼čken ─░ngilizlerin m├1/4dahalesi ├1/4zerine muvaffak olamayan Necd (*) Emiri ─░bn-i Suud taraf─▒ndan g├Ânderilmi┼č bir murahhas─▒n ErzurumÔÇ(tm)a geldi─či g├Âr├1/4lm├1/4┼čt├1/4r. Fazla olarak bir tak─▒m alâimden (belirtilerden) anla┼č─▒ld─▒─č─▒na nazaran bu Harek├ót-─▒ Milliye eski Osmanl─▒ ─░mparatorlu─ču hududunu bile a┼čm─▒┼čt─▒r.

"Gürcü hükûmeti " ile Bahr-i Hazerin (hazar denizinin) bat─▒s─▒nda ÔÇťAzerbaycan CumhuriyetiÔÇŁ ni te┼čkil etmi┼č olan Tatarlar aras─▒nda gizli bir itilaf (uyu┼čma/ anla┼čma) akd edildi─či muhakkak gibi g├Âr├1/4n├1/4yor. Bu itilafnameyi imza etmi┼č olan tarafeyn ile T├1/4rkler aras─▒nda bu s─▒rada pek a┼čik├ór bir i┼čtirak-i menafii (menfaat birli─či) vard─▒r ve hatta bir tak─▒m muhaberat─▒n teatisi ( kar┼č─▒l─▒kl─▒ haberle┼čme yap─▒ld─▒─č─▒) bile pek muhtemel g├Âr├1/4nmektedir.

Türklerde böyle bir vahdet-i milliye (milli birlik) ve diniye tezahür edip giderken acaba TürkiyeÔÇ(tm)yi bir m├1/4ddet sonra yani Amerikal─▒lar mandater olmay─▒ red ettikten sonra payla┼č─▒lacak bir hayrat-─▒ m├1/4l├╗ka addetmek ( padi┼čah─▒n hayrat─▒ saymak) imk├ón─▒ kalacak m─▒d─▒r ?

─░┼čte ÔÇťTemps" gazetesi Harek├ót-─▒ Milliyemizi b├1/4t├1/4n esbab-─▒ me┼čruas─▒ (hakl─▒ nedenleri) ile tekmil ehemmiyet ve sarahatiyle tetkik ettikten ( b├1/4t├1/4n ├Ânem ve a├ž─▒kl─▒─č─▒ ile inceledikten) sonra bu neticeye var─▒yor .Bu suretle hem m├1/4fterilerimizi en katÔÇ(tm)i (kesin) bir lisan ile tekzib etmi┼č (yalanlam─▒┼č) ve hem de T├1/4rkiyeÔÇ(tm)nin art─▒k kolay kolay payla┼č─▒lacak bir lokma mahiyetinde olmad─▒─č─▒n─▒ cihan efk├ór-─▒ umumiyesine ilan ve ihtar etmi┼č oluyor.

2 Ekim .5. Say─▒ 1. Sayfa.

Ferit Pa┼ča'n─▒n R├1/4feka-y─▒ ─░haneti

Fert Pa┼ča kabinesi kendi makas─▒d-─▒ hiyanetini takip ve icra , (haince ama├žlar─▒n─▒ s├1/4rd├1/4r├1/4p ger├žekle┼čtirmek), mukadderat-─▒ milleti mahv emek i├žin baz─▒ e┼čhas─▒ (ki┼čileri) Naz─▒r s─▒fatiyle daire-i icraat─▒na (eylemlerinin i├žerisine) alm─▒┼č ise de bilahare efk├ór-─▒ umumiye ve milliyenin tazyiki genel ve ulusal kamu oyunun bask─▒s─▒) ile bu fena simalar─▒ Nezaret sandalyesinde muhafaza edemeyerek vil├óyet-i m├1/4himmede , ├ólet-i h─▒yanet ve cinayet olmak ├1/4zere Vali olarak Anadolu'ya tasallut (ba┼ča bela) eylemi┼čtir.

(*) Necd : Arap yar─▒madas─▒n─▒n orta b├Âlgesinde bir yayla

Bunlardan Kambur ─░zzet, evvela aciz ve liyakats─▒z bir naz─▒r ; saniyen (ikinci olarak / sonra) ─░zmir gibi m├1/4him bir vil├óyetimize hain ve mühin (al├žak) bir Vali olarak milletin ba┼č─▒na telafisi gayr-i kabil (yerine konmas─▒/ kar┼č─▒lanmas─▒ olanaks─▒z) bel├ólar getirmi┼čtir.

Zaman-─▒ Nezaretinde Pay-i Taht-─▒ Saltanat-─▒ Seniyyede ( Naz─▒rl─▒g─▒ s─▒ras─▒nda ─░stanbul'da) hakimiyet-i Osmaniye her g├1/4n bir par├ža daha tahdit edilmi┼č (k─▒s─▒tlanm─▒┼č), efrad-─▒ millet , Kamburun aczi ve meskeneti y├1/4z├1/4nden ─░ngilizlerin zul├1/4m ve tazyiki alt─▒nda inlemi┼čtir.

─░zmir'in i┼čgalinden bir g├1/4n evvel , kendisine m├1/4racaat eden e┼čraf ve ahaliyi , i┼čgal tehlikesinin zuhur etmeyece─činden (ortaya ├ž─▒kmayaca─č─▒ndan) bahisle teminat-─▒ hay─▒nanesiyle aldat─▒r, avuturken, bir g├1/4n sonra vukua gelen hadise-i i┼čgal m├1/4nasebetiyle (i┼čgal olay─▒ ile ilgili olarak) Yunan s├1/4ng├1/4leri aras─▒nda " Zito Venizelos" nidalariyle , ─░zmir' deki katliam─▒n bais-i yegânesi (tek sebebi) olan bu hain, 120 bin Türk'ün katil-i mes'ulesi ( katledilmesinden sorumlu) ve h─▒yanet-i Devletin (devlete hainli─čin) , Ferit Pa┼ča heyet-i hükûmeti ile beraber hadim-i m├1/4┼čariki (ortak h─▒zmetlisi) olmu┼čtur.

Fert Pa┼ča kabinesinde dahiliye Naz─▒r─▒ s─▒fatiyle millet-i necibimizin istiklâl ve istikbâlini imhaya azm eden ( soylu milletimizin ba─č─▒ms─▒zl─▒k ve gelece─čini yok etme─če kararl─▒) hainlerden biri olan Cemal Bey ilk icraat─▒na, milletin namus ve tarihini lekelemekle ba┼člam─▒┼č, ─░stanbul'daki T├1/4rk├že gazeteleri b─▒rakarak, Galata'da ... taraf─▒ndan ne┼čredilen Frans─▒zca bir gazeteye, .m├1/4cerred efk├ór-─▒ ecnebiyeye (sadece yabanc─▒ kamu oyuna) daha ziyade tesirat yapmak ve telkinat-─▒ hainanede bulunmak ├1/4zere T├1/4rkiye 'de (tamam─▒ 800 000 ) Ermeni katledildi─čini beyan etmi┼č, Ermeni davas─▒n─▒ Paris'deki " Bogosyan" Pa┼ča'dan daha hararetli bir kalp ile m├1/4dafaa ederken, masum T├1/4rk milletinin necabetine (soylulu─čuna) daha ├žirkin bir iftira lekesi s├1/4rm├1/4┼čt├1/4r...... Vil├óyet-i ┼×arkiye'nin enkaz-─▒ harabesi alt─▒nda Ermeni mezalimi ve h─▒yanetinin kurbanlar─▒ olan y├1/4z binlerce M├1/4sl├1/4man karde┼člerimizin iskeletleri mevcutken Devlet-i Osmaniyenin bir Naz─▒r─▒ s─▒fat ve salahiyyetiyle Frans─▒zca bir gazeteye, tamm-─▒ kayd ile (kay─▒tlar─▒ eksiksiz tutulmu┼č ) 800 000 Ermeni'nin katledildi─čini beyan eden bu dima─čs─▒z, vicdans─▒z Naz─▒r ┼ču s├Âzleri ile Paris'de ├žal─▒┼čan B├1/4y├1/4k Ermenistan kavmiyetinin ├ómaline maaziyadeten (fazlas─▒yla) h─▒zmet etmi┼č ve hi├ž ┼č├1/4phesiz bu h─▒zmeti m├1/4k├ófats─▒z kalmam─▒┼čt─▒r.

┼×u mugayir-i hakikat (ger├že─če uymayan) beyanat─▒ ile cehalet ve h─▒yanetini il├ón ve isbat eden hamiyetsiz (yurt sevgisi olmayan) Naz─▒r─▒n bed (k├Ât├1/4) s├Âzlerinden dolay─▒ derhal Bab-─▒ ├óli'den ve kabine aras─▒ndan tard─▒ icap etti─či (uzakla┼čt─▒r─▒lmas─▒ gerekti─či) ve ┼ču ihanet-i azimesinden na┼či kanunu-u esasi mucibince divan-─▒ ├óliye sevki l├óz─▒m geldi─či (b├1/4y├1/4k ihanetinden ├Ât├1/4r├1/4 anayasa gere─čince y├1/4ce divana g├Ânderilmesi gerekti─či) halde ,Sadrazam Ferit Pa┼ča ne Kanun-u Esasiyi , ne de Paris' de Versay kongresinde mevzu-u bahs (s├Âz konusu) ve m├1/4zakere olan mukadderat ve mevcudiyet-i milliyemizi d├1/4┼č├1/4nmeyerek, yaln─▒z Cemal Bey'in pejmurde k─▒yafetinden s─▒k─▒larak onu Konya'ya Vali (olarak) g├Ândermi┼čtir.

─░stanbul^da h─▒yanet ve ihaneti sabit olan Cemal Bey, Konya'da r├1/4feka-y─▒ cinayetinin (cinayet arkada┼člar─▒n─▒n) bir âlet-i habisesi (i─čren├ž bir arac─▒) oldu─čundan dolay─▒, Vatan─▒n her yerinde oldu─ču gibi, bu defa da Konya muhitinde dahi ba┼člayan Harek├ót-─▒ Milliyeyi bo─čmak, Konya'daki i┼čgal kuvvetlerine istinaden, bu tezah├1/4rat-─▒ milliyenin (milli g├Âsterinin) ├Ân├1/4ne ge├žmek istemi┼čse de arzusuna muvaffak olamam─▒┼č ve ecanip (yabanc─▒) kuvvetinin müzaharet ve himayesi (yard─▒m─▒ ve koruyuculu─ču) sayesinde , ─░stanbul'daki hempas─▒ nezdine (su├ž arkada┼č─▒n─▒n yan─▒na) firar etmi┼čtir.

Ferit Pa┼ča hempalar─▒, vatan ve milletimiz aleyhinde yapt─▒klar─▒ bu ihanet-i azimenin (b├1/4y├1/4k ihanetin) hesab─▒n─▒n millet taraf─▒ndan sorulmak ve mücrimlerin (su├žlular─▒n), hainlerin cezas─▒ verilmek zaman─▒n─▒n hulûl etti─čini (gelip ├žatt─▒─č─▒n─▒) anlar anlamaz ┼čimdi firara ba┼čl─▒yorlar. L├ókin millet o hainleri kanunun pen├že-i adaletine elbet teslime de muvaffak olacakt─▒r.