MEVHİBE GÜL KESKİN

1 Şubat 1964 Cumartesi günü İstanbul'da doğdu.

Beş yaşında , İstanbul - Büyükdere İlkokuluna kayıtsız olarak devam etti.

1969-1970 ders yılında Sarıkamış'ta sınavla ikinci sınıfa kaydoldu .

İkinci sınıfı Sarıkamış'ta , üçüncü sınıfı İstanbul- Büyükdere İlkokulunda, Dördüncü sınıfı Kırklareli-Demirköy, Fatih İlkokulunda, beşinci sınıfın ilk yarısını Balıkesir Konakpınar köyü ilkokulunda, ikinci yarısını da Balya Atatürk ilkokulunda okudu.

Ortaokulun, bir ve İkinci sınıflarını Balıkesir'in Balya ilçesinde, son sınıfını da Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde okuyarak tamamladı.

Lise öğrenimini, kesintisiz üç yıl kaldığı Giresun Kız Meslek Lisesinde yaptı.

1979 Yılında girdiği üniversite sınavı ile Balıkesir Necatibey Eğitim Fakültesi Tarih bölümünü kazandı.

1984 yılında Fakülteyi bitirdi ve o yılı - ataması yapılamadığından- Adapazarı'nda son derece bağlı olduğu ailesiyle birlikte geçirdi.

1985-1986 Öğretim yılında Malatya Fatih Lisesi Tarih öğretmenliğine atandı. Bu görevi sırasında Malatya Türk Musikisi Derneğine devam etti.

1988 yılında Atatürk Üniversitesi Zorunlu dersler Koordinatörlüğünce açılan sınava girerek bu sınavı kazandı ve Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi okutmanı olarak Atatürk Üniversitesinde göreve başladı . 3 / 3 / 1989 tarihinde Atatürk ilkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü okutmanlık görevine naklen atandı.

Bu arada Doğu Anadolu Türk sanat musikisi yarışmasına katıldı, üçüncü oldu ve arkasından T.R.T. kurumunun açmış olduğu Türk sanat Musikisi sınavını kazanarak Erzurum T.R.T Bölge Müdürlüğüne istisnai sanançı olarak kabul edildi..

14 kasım 1991 tarihinde, Sosyal Bilimler Bölüm Başkanlığı tarafından kendisine "İrade-i Milliye " Gazetesi ile ilgili araştırma görevi verildi .

Bir yandan Okutmanlık görevini ve istisnai sanatçı olarak Erzurum T.R.T. Bölge Müdürlüğündeki Türk sanat musikisi çalışmalarını aksatmamaya çalışan M.Gül Keskin, bir yandan da İrade-i Milliye gazetesi ile ilgili araştırmalarını yoğun bir şekilde sürdürerek, bu görevin kendisine verildiği tarihten 1 yıl 4 ay 13 gün sonra bütün çalışmalarını tamamladı.

Son çıktığı seyahatte Kutçalı (Kutluca- Kocaeli) köyünde, Kocaeli yarımadasında Kuvayı Milliyenin örgütlenmesi ile ilgili haberleşmelerde önemli bir yeri bulunan Telsizci Ali'nin evini, mezarını ve torunlarını ziyaret ettikten sonra buradan araştırmasının son durağı olan Sivas'a gitti. Sivas'ta, İrade-i Milliye gazetesi ile ilgili son bir kaç fotoğraf çektikten sonra, gece yarısında yola çıktı ve 27 Şubat 1993 Cumartesi günü sabahı Erzurum'a ulaştı.

Aynı gün, akşam saat on yedi sularında - zamanı değerlendirmek amacıyla- yaptığı gece yolculuklarından ve yoğun çalışma temposundan bitkin düşen M.Gül Keskin yorgunluğunu atmak için girdiği banyoda çok zayıf bir şofben sızıntısına yenik düştü.