ÖNSÖZ

Anasayfa

Milli mücadelenin örgütlenişinden, başarıya ulaşmasına kadar geçen süreçte Türk basınının, özellikle Anadolu'nun çeşitli yörelerinde birer umut ışığı olarak yayımlanan gazetelerin çok büyük bir rolü ve önemi vardır.

İstanbul'da yayımlanan gazetelerden pek çoğu, Milli Mücadelenin yanında oldukları halde, Bab-ı Ali ve İtilaf devletleri tarafından uygulanan çeşitli baskı ve sansür nedeniyle, Milli Mücadeleye yeterli desteği sağlama olanağı bulamazken, Anadolu'da, çok sayıda yerel gazete bu mücadelenin ateşli ortamında doğmuş, ve bin bir olanaksızlığa rağmen üzerlerine düşen görevleri olağanüstü bir gayret ve büyük bir özveriyle yerine getirmişlerdir.

Şimdi, bir çoğunun ismi unutulmuş bile olsa bu gazeteler, halkın bilinçlenmesinde, Milli mücadelenin anlamını kavramasında ve bütün varlığı ile bu mücadelenin içerisinde yerini almasında en büyük etken olmuşlardır. Bu nedenle, Milli Mücadele döneminin araştırılmasında başvurulması gereken kaynakların başında gelmektedirler.

İrade-i Milliye, Anadolu'da yayımlanan gazeteler içerisinde daha ayrıcalıklı bir konuma sahiptir.

İrade-i Milliye, belli bir dönem yalnız Sivas ve çevresine değil, tüm ülkeye hitabetmiş; yerel bir örgütün değil, tüm ülkeyi temsil eden ve Milli Mücadeleyi örgütleyip yöneten Heyet-i Temsiliye'nin inançlı, kararlı ve coşkulu gür sesini, yurdun dört bir tarafına, bütün dost ve düşmanlara doğrudan doğruya ulaştırma görevini büyük bir başarıyla yerine getirmiş bir gazetedir.

Milli mücadele içerisinde bu kadar önemli bir yeri olan İrade-i Milliye gazetesinin ne yazık ki tam bir koleksiyonu bulunmamaktadır. Elde bulunan 40 civarındaki sayı, gazetenin en parlak dönemine aittir ve yayın hayatının ilk 7-8 aylık bölümünü kapsamaktadır.

Bu araştırma ile, Milli mücadele döneminde yayımlanan gazeteler içerisinde çok önemli bir yeri olan, taşıdığı isim ve üstlendiği misyon ile modern Türkiye Cumhuriyeti'nin oluşumunda önemli bir konuma sahip olan İrade-i Milliye gazetesini eldeki olanaklar ölçüsünde tanıtmaya ve belki bir nebze incelemeye çalışarak Milli mücadelenin o coşkulu dönemine ait tarihimize mütevazı bir katkıda bulunmak istedik.

Mevhibe Gül Keskin